telefono
Convocatoria mesa de contratación apertura ofertas económicas obras PAS Adicional 1/2015, Convenio Deputación 2017 e POS+ 2017

CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS

DÍA: 13 DE FEBREIRO DE 2018

LUGAR: CASA DO CONCELLO

HORA CONTRATO IMPORTE PROCEDEMENTO
09:00 Constitución da mesa
09:00 O- Acceso a local social e escola de Seoane dende Puñín e outro (PAS Adicional 1/2015) 45.352,76 Negociado con publicidade
09:10 O- Aglomerado en San Román e outros (Convenio Deputación 2017) 87.500,00 Negociado con publicidade
09:20 O- Pavimentación de O Casal a Riazón (San Román) (POS+ 2017) 110.407,42 Negociado con publicidade
09:30 O- Camiño do Padrón (Serantes) (POS+ 2017) 50.094,86 Negociado con publicidade

 

Convocatoria mesa de contratación apertura ofertas económicas contrato Servizos SAF do Concello de Santiso

CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS

-          DÍA: DOCE (12) DE DECEMBRO DE 2017

-          LUGAR: CASA DO CONCELLO

HORA CONTRATO CONVOCATORIA IMPORTE PROCEDEMENTO
13:00 Constitución da mesa
13:00 Servizos SAF do Concello de Santiso XGL 31-10-2017 324.300,00€ (orzamento anual estimado)

Aberto

-         

CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN 04-08-2017 APERTURA SOBRE C OBRAS PAS 2015 E POS 2016

CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS

DÍA: 4 DE AGOSTO DE 2017

LUGAR: CASA DO CONCELLO

 

   
HORA CONTRATO CONVOCATORIA IMPORTE PROCEDEMENTO
10:00 Constitución da   mesa
10:00 O- Camiño en   Casares e outro (POS 2016) XGL 25-04-2017 38.527,86 Negociado con   publicidade
10:10 O- Interior en   Carballido (Pezobre) e outros (POS 2016) XGL 25-04-2017 37.073,50 Negociado con   publicidade
10:20 O- Interior en   Barazón e outros (POS 2016) XGL 25-04-2017 33.989,41 Negociado con   publicidade
10:30 O- Actuacións en   locais sociais en Visantoña e Arcediago (PAS 2015) XGL 25-04-2017 95.771,72 Negociado con   publicidade
10:40 O- Camiño   Belmil-Pezobrés-Novela (PAS 2015) XGL 25-04-2017 99.887,14 Negociado con   publicidade
10:50 O- Acceso a local   social de Chorén e outro (PAS 2015) XGL 25-04-2017 66.887,15 Negociado con   publicidade